Комунальне не комерційне підприємство «Івано-Франківський спеціальний заклад надання психіатричної допомоги Івано-Франківської обласної ради»

Комунальне не комерційне підприємство «Івано-Франківський заклад надання психіатричної допомоги Івано-Фрвнківської обласної ради» є комунальним не комерційним закладом, що надає спеціалізовану лікувально-профілактичну допомогу, здійснює обстеження, лікування, профілактику, нагляд, медико-соціальну реабілітацію осіб, що страждають на психічні розлади в стаціонарних умовах та умовах денного стаціонару мешканцям Івано-Франківської області.

Заклад здійснює свою діяльність на підставі Статуту, затвердженого в установленому порядку, ліцензії Міністерства охорони здоров’я України на право провадження господарської діяльності з медичної практики.

Основними завданнями закладу є:

  • надання спеціалізованої висококваліфікованої лікувально-діагностичної, соцiально-вiдновлювальної допомоги пацієнтам, які потребують психіатричної допомоги;
  • створення разом із Власником (Івано-Франківська обласна рада) умов необхідних для забезпечення доступної та якісної психіатричної стаціонарної допомоги особам щодо яких застосовано ПЗМХ;
  • надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом підприємства.
  • експертиза тимчасової непрацездатності хворих, видача та подовження листків непрацездатності, рекомендації для хворих, що потребують переводу на інші ділянки роботи, своєчасне направлення хворих до медико-соціальної експертної комісії;

Комунальне не комерційне підприємство «Івано-Франківський спеціальний заклад наданя психіатричної допомоги Івано-Франківської обласної ради» було створене 17.10.2019 р шляхом реорганізації Обласної психіатричної лікарні №2 згідно з рішення Івано-Франківської обласної ради 20.09.2019 р.

Лікувально–профілактичні підрозділи закладу

с. Підмихайліці, вул. Медична, 1

Стаціонарні відділення:

1. Приймальне відділення (03435) 566-72

2. Психіатричне відділення  ПЗМХ (Примусові заходи медичного характеру) №1 із звичайним наглядом

3. Психіатричне відділення сестринського догляду №2

4. Психіатричне відділення № 3

5. Геронто-психіатричне відділення №4 (змішане)

6. Психіатричне відділення сестринського догляду №5 (змішане)

7. Психіатричне відділення  ПЗМХ (Примусові заходи медичного характеру) №6 із посиленим  наглядом